Meer aandacht voor ‘veldethiek’ in vernieuwd jachtexamen


Honderden jachtcursisten deden afgelopen maand examen in de hoop het jachtexamen te halen, een vereiste voor het aanvragen van een jachtakte. Nieuw was het verplichte theorieonderdeel ‘weidelijkheid’. Dit om de cursisten nog meer bewust te maken over de keuzes die zij straks in het veld kunnen en moeten maken om onveilige situaties en onnodig dierenleed te voorkomen. Jagers hebben een grote verantwoordelijkheid in het veld, al helemaal wanneer zij met een wapen op pad zijn. De theoretische sessie over weidelijkheid werd daarom als een zeer welkome aanvulling ervaren.


In ons land is de jacht gebonden aan strenge regels. De jachtopleiding is daarom veelomvattend en wordt afgesloten met een wettelijke toetsing. Dit examen bestaat uit een uitgebreid digitaal theorie-examen. Praktische vaardigheden worden getoetst met examens hagelschieten op kleiduiven, kogelschieten op de 100 meter baan en jachtpraktijk. Bij dit laatste onderdeel moeten cursisten laten zien dat veiligheid, vaardigheid en weidelijkheid (jachtethiek) in het veld altijd voorop staan. Sinds dit jaar is daar ook een verplicht dagdeel met theorie en discussie aan gekoppeld, zodat aankomende jagers hun ethisch kompas nog beter kunnen afstellen.


De jager moet aan zes voorwaarden voldoen om de eerste jachtakte aan te mogen vragen. Naast het jachtdiploma moet hij/zij in het bezit zijn van een gelegenheid tot jagen, een jachtaansprakelijkheidsverzekering, de optie op een wapen en een deugdelijke wapenkluis. Ook moet de akteaanvrager een WM-32 formulier invullen, dat als doel heeft de betrouwbaar van de aanvrager te toetsen.


 


Het bericht Meer aandacht voor ‘veldethiek’ in vernieuwd jachtexamen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 08-07-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.